Teambuilding

Een team is nog geen team als er team op staat. Een groep mensen tot een team smeden, vereist aandacht voor een aantal succesfactoren.
Hét kenmerk van teamwerk is dat het resultaat méér is dan de som van individuele prestaties. Zo blijkt o.a. een juiste communicatie de smeerolie te zijn voor een goed functionerend team. Zonder uitwisseling tussen teamleden is samenwerking niet mogelijk.

Van Zetten Consultants stemt graag met u af welke aanpak past bij de doelstelling die u wilt bereiken met u team.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken