HRM-diensten

Binnen deze tak van dienst biedt Van Zetten Consultants een aantal mogelijkheden.

Dit varieert van:

  • het organiseren van een afdeling Personeel en Organisatie
  • het opstellen van een gestructureerd opleidingsprogramma voor de organisatie
  • het ontwikkelen van een beoordelingssysteem
  • het ontwikkelen en begeleiden van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ook qua vorm van deze dienstverlening beschikken we over een aantal varianten; variërend van kort advies tot interim dienstverlening.

Als krachtig, zeer praktisch hanteerbaar en flexibel ‘personeelsinstrument’ brengen we graag ons web-based Talentensysteem onder de aandacht – genaamd: VZCTalent®. Het betreft hier een online programma dat inzichtelijk maakt wat sterke punten van de medewerker zijn en op welk gebied ontwikkeling nodig is. Tevens ziet men welke inspanning gericht ingezet moet worden om verder te ontwikkelen en optimaal gebruik te maken van de aanwezige talenten. De medewertker heeft nu zelf grip op de eigen ontwikkeling. VZCTalent biedt oneindig veel mogelijkheden ten aanzien van gebruiken van gegevensbestanden met o.a. persoongebonden dossiervorming, contracten, functieprofiel, competentieprofiel, beoordelingen, persoonlijk ontwikkelplan, correspondentie, bijzondere gebeurtenissen, salaris, ziekteverzuim, etcetera….

VZCTalent® is de juiste weg naar persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing.

Graag gaan we hierover met u in gesprek.