Training on the job

Deze vorm van trainen is een vorm van opleiden die altijd al bestaan heeft. Het is het overdragen van vaardigheden op de werkplek, waarbij het zelfstandig functioneren en de motivatie wordt bevorderd.

Training on the job kunt U gebruiken voor nieuwe medewerkers, maar is ook perfect inzetbaar om de reeds functionerende medewerker een “refreshment” te geven.

Bepaalde vaardigheden zakken weg als deze niet met regelmaat worden geoefend. Ook het effect van een reeds gevolgde training blijft niet jarenlang merkbaar.