Communicatie

Onderstaande opsomming is een selectie uit ons aanbod. De trainingen worden op maat gemaakt.

Basistechnieken:

 • Effectieve communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Bejegening
 • Assertief optreden
 • Omgaan met klachten en brengen van slecht nieuws
 • Omgaan met verschillend gedrag
 • Feedback geven en ontvangen
 • Conflicten de baas
 • Oplossingsgericht coachen
 • Oplossingsgericht vragen stellen
 • Oplossingsgericht denken en handelen


Samenwerken:

 • Interne communicatie binnen de eigen organisatie
 • Kwaliteiten en Valkuilen van het team
 • Teambuilding: ontwikkelen en samenwerken als een team
 • Communicatie binnen de eigen afdeling / locatie/ organisatie / polikliniek
 • Samenwerken met kwaliteiten
 • Formele en informele rollen in het team
 • Teamcoaching / teambuilding
 • Presentatietechnieken voor groepen
 • Oplossingsgerichte Intervisie en supervisie
 • Effectief evalueren, werkoverleg
 • Oplossingsgericht en tijdbesparend vergaderen

Overige:

 • Effectieve en professionele communicatie met klanten aan de balie en de telefoon
 • Effectieve communicatie op het afsprakenbureau incl. omgaan met weerstanden
 • Informatie verstrekken & omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken (voor o.a. NSM methode)
 • Gedragsvormen en persoonstypologie, normen en waarden
 • VIB: Video Interactieve Begeleiding
 • Vaardigheden voor de individuele trajectbegeleider (ITB)
 • Telefonische klantgerichtheid en communicatie voor de helpdesk-/servicedesk medewerker
 • De ideale secretaresse en managementassistent
 • Communicatie aan de telefoon voor planners