Ongewenst gedrag (agressie)

Van Zetten Consultants heeft een unieke aanpak als het gaat om het voorkomen van ongewenst gedrag en omgaan met agressie. De praktijk leert ons dat we 80% van de agressie-incidenten hadden kunnen voorkomen als we de signalen in een vroeger stadium herkend hadden en we slagvaardig hiermee omgegaan waren.

Daarnaast blijkt een groot aantal medewerkers een negatieve ervaring te hebben met ongewenst gedrag en agressie dat hen belemmert in hun werk of hen in de ziektewet heeft gebracht.

Tijdens onze training “Omgaan met en voorkomen van ongewenst gedrag” leren we u in een vroeg staduim signalen te herkennen van oplopend ongewenst gedrag en hier effectief iets mee te doen. Ook kijken wij naar de persoonlijke ervaring van medewerkers en gaan we aan de slag met het persoonlijk sterker maken van de medewerker. Daarnaast kunnen wij altijd trainen op bepaalde onderdelen.

Voor nieuwe medewerkers hebben we een starterscursus.