Personeelsbeleid

Onderstaande opsomming is een selectie uit ons aanbod. De trainingen worden op maat gemaakt.

 • Werven en selecteren
 • Verzuimgesprekken voeren
 • Opstellen van- en werken met het Persoonlijk Ontwikkel Plan
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren
 • Omgaan met klachten en conflicten
 • Visie en strategie bepalen voor locatie’s en teams
 • Coaching en werkplekbegeleiding
 • Omgaan met cultuurverandering
 • Opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan
 • Ziekteverzuimpreventie trainingen – de verschillende stadia (Stressmanagement)
 • Oplossingsgerichte intervisie
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Samenwerken met kwaliteiten
 • Visie en strategie bepalen voor het team
 • Preventiecoaching (Stressmanagement)
 • Hoe blijf ik een gezonde medewerker – gericht op ziekteverzuimpreventie
 • Omgaan met verandering in organisatie en teams
 • Efficiënt omgaan met je tijd / voorkomen van burnout / bevorderen van werkplezier.
 • Omgaan met conflicterende aspecten tussen werk en privé