Zelfsturing

Teams die zelf hun doelen, strategie, werkwijze en de bijdragen van alle leden ontwerpen rond een opdracht zijn zelfsturend. In dergelijke teams is het regelvermogen en het plezier in eigen werk vaak groot.

De teamleden spelen op een flexibele en dynamische manier in op de omgeving en veranderingen. Daarnaast maken zij maximaal gebruik van elkaars competenties. Ze kunnen zelfstandig interacteren met klanten, in- of extern.

Maar past het ‘fenomeen’ Zelfsturing ook bij uw organisatie?

Van Zetten Consultants kijkt graag met u mee naar het opzetten van Zelfsturende teams en biedt een aanpak en eventueel trainingen aan om de medewerkers hierbij optimaal te fasciliteren.