Diensten

Binnen bovenstaande kennisgebieden richten wij ons sinds 1999 op het optimaal aanwenden van talenten en ontwikkelen van competenties om de gestelde doelen te behalen.

Binnen de gezondheidszorg verlenen wij onze diensten aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgcentra, bejaardenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsenpraktijken, centrale huisartsenposten, ggz-instellingen, gehandicaptenzorg, etc.