Trainingen

Van Zetten Consultants verzorgt al meer dan 10 jaar traingen binnen organisaties en biedt altijd maatwerk. Leidend bij onze aanpak is het benutten van iemands persoonlijke talenten. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan het verder ontwikkelen van de benodigde competenties die tijdens de training ‘gekoppeld’ worden aan de dagelijkse praktijk.

Tijdens de training vindt een continue afwisseling plaats tussen korte theoretische inleidingen, praktijkoefeningen, opdrachten en nabesprekingen. Indien van toepassing wordt gebruik gemaakt van video opnamen. De trainingen worden verzorgd op diverse niveaus.

Meten is weten; we beschikken met het programma VZCTalent over een methode om 0-meting en nameting bij trainingstrajecten te verzorgen.

Na de training vindt evaluatie met de opdrachtgever plaats en wordt advies gegeven over het behouden van restultaat op de langere termijn.

Zoekt u een ander trainingsonderwerp, neem gerust contact met ons op; wij helpen u graag verder.