Ondernemingsraad

Bij het werk van een ondernemingsraad wordt veel gecommuniceerd. De manier van communiceren geeft de kacht aan van de ondernemingsraad. Daarnaast is het zaak dat ieder OR-lid slagvaardig is en weet om te gaan met de verschillende petten die deze persoon op heeft.

Van Zetten consultants levert altijd maatwerk. Op deze manier kan er het maximale uit de training gehaald worden.

Onderstaande opsomming is een selectie uit ons aanbod. De trainingen worden op maat gemaakt.

 • Het slagvaardige DB (coaching en trainingsvorm)
 • Formele en informele rollen in de OR
 • Omgaan met belangen (hoe krijg ik alle belangen op tafel?)
 • Vergaderstuk vanuit alle invalshoeken voldoende bekijken
 • Efficiënt omgaan met je tijd / voorkomen van burnout / bevorderen van werkplezier.
 • Omgaan met conflicterende aspecten tussen privé, werk en OR
 • Vergadertechnieken
 • Omgaan met een conflict
 • Feedback
 • Gesprekstechnieken
 • Coachend leiding geven
 • Effectieve communicatie
 • Oplossingsgericht denken
 • Ontwikkeling van zowel de OR als jezelf
 • Kwaliteiten en Valkuilen (gericht op de OR als team)
 • Samenwerken en samen werken